Svoz odpadů – vánoční čas 2012 vs zvýšení ceny

Město Holešov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tím dojde od ledna 2013, mimo jiných úprav, k zvýšení poplatku za osobu a rok na 696 korun (možné maximum 705 korun). Jelikož je zvýšení tohoto poplatku opravdu extrémní a to o 200 korun, tak o něm informovala mnohá média.

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):