Pivovarnictví v Holešově

Pivovarnictví mělo v Holešově (Holleschau) dlouholetou tradici a to již od 16. století (1587 – měšťanský pivovar). Za toto dlouhé období byly pivovary majetkem mnoha pánů nebo společností.

Majitelé pivovaru
Jan Krušina z Lichtenburka
Ludmila z Miličína
Karel st. ze Žerotína
Viktorín ze Žerotína
Ladislav hrabě Lobkovic
Zdeněk Vojtěch kníže Lobkovic
Václav Eusebius kníže Lobkovic
Jan hrabě z Rottalu
Jan Kryštof hrabě z Rottalu
Jan Zikmund hrabě z Rottalu
František Antonín hrabě z Rottalu
František, Tomáš, Barbora hrabata Nádashy-Fogáras
Barbora hraběnka Erdödy
Karel a František hrabě Erdödy
Karel hrabě Erdödy
Barbora Bruntálská hraběnka z Vrbna
Rudolf Eugen hrabě z Vrbna
Rudolf hrabě Vrbna z Kounic nejst.
Rudolf hrabě Vrbna z Kounic st.
Rudolf hrabě Vrbna z Kounic ml.
Rudolf hrabě Vrbna z Kounic ml. – dědici
Dr. Josef Vrána
Slovácké pivovary, n.p. Jarošov
Valašské pivovary n.p.
Jihomoravské pivovary n.p.
zdroj: www.pivety.com

V letech 1689 – 1690 nechal postavit Jan Kryštof z Rottalu pivovar se sladovnou v dnešní Masarykově ulici (je zde dodnes). Dle inventáře zhotoveného po smrti Jana Zikmunda hr. Rottala roku 1718, kde se psalo o hol. panství, měl pivovar ročně 70–85 várek. V roce 1882 je zmiňován mezi průmyslovými závody pivovar Excel p. hrabě Vrbna v Žopské ulici č. 147.

Adresa z dopisnísho papíru, zdroj: www.pivety.comV novodobé historii, od roku 1910, byli nájemci pivovaru společníci Kovář – Trnka – Vodička (Parostrojní pivovar v Holešově). Vyráběli 12° Březňák a 16° Kozel.

Od roku 1933 měla pivovar v nájmu omlazená firma Alois Trnka a spol. (Alois Trnka, ing. Eduard Prusenovský, ing. František Zaorálek). Roční kapacita výroby byla 20 000 hl piva a 100 vagónů sladu. Vyrábělo se 10° výčepní pivo a 12° ležák v sudech i lahvích. Pivovar zaměstnával až 35 pracovníků.

Pivni sklenice

Po smrti Rudolfa Wrbny koupil podíly od dědiců dr. Josef Vrána a pivovar dále pronajal dosavadním nájemcům. V období války (1. 7. 1942) byl pivovar Němci zrušen a některé zařízení
odvezeno. Po osvobození bylo ustanoveno Družstvo pivovaru a sladovny v Holešově (předseda František Stojan). Byli v něm zastoupeni nájemci, zemědělci, odběratelé i zaměstnanci. Ředitelem závodu byl ing. Eduard Prusenovský. Pivovar byl vystaven nákladem 6 miliónů Kčs. Bývalí nájemci, nyní členové Družstva, vložili své zařízení.

Etiketa jednoho z produktů, zdroj: www.pivety.comV roce 1948 byl pivovar znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. 12. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. 4. 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V letech 1948 –1952 byl součástí podniku Slovácké pivovary n.p., následně v letech 1953 – 1955 patřil pod Valašské pivovary n.p. Po zřízení krajského podniku byl začleněnOpuštěný dvůr pivovaru do Jihomoravských pivovarů n.p. jako provozovna závodu Kroměříž.

Poslední pivo se v Holešovském pivovaru vařilo v roce 1961, pak pokračovala jen výroba sladu a to do roku 1973. Zbytek zařízení leželo ladem, pokud nebylo odvozeno jinam. Po úplném zavření pivovaru byly budovy využívány i jako sklady spotřebním družstvem Jednota.

Dne 4. 4. 2007 proběhla dražba souboru nemovitostí pivovaru. V areálu byly rovněž sklady a dílny. Budovy pivovaru jsou dosud zachovány. V části je restaurace s názvem Na starém pivovaru, ostatní budovy objektu jsou v podstatě neudržované.

Restaurace Na starém pivovaru

Chátrající pivovar

Zdroje informací:

  • Pivovary a jejich etikety – děkuji i za etiketu a část dopisního papíru
  • Pivovary.info
  • Holešov město a okres, vydala Národohospodářská propagace Československa Praha, Brno, Bratislava – šéfredaktor Robert Jarůšek, kolektiv autorů.
  • Historie průmyslu v Holešově, vydal MěÚ Holešov (1994), autor: Ing. A. Vémola

zpět na dokumenty a odkazy

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):