Kneisl (Sfinx) v Holešově – Všetulích

Hledáte-li informace o podnikové prodejně SFINX (Nestlé) Holešov, zkuste tel. číslo: 573 306 111 nebo 573 306 250.
Otevírací doba: po-pá 9.00 – 12.00 | 12.30 – 16.00.

Philipp Kneisl roku 1863 založil stejnojmennou firmu na výrobu kandytů a cukrovinek ve svém domě (Palackého ulice 67) v Holešově. Původně primitivní výroba se rychle zvyšovala a zdokonalovala, brzy firma zaměstnávala 20 dělníků a rozšiřovala se do dnešní ulice dr. Groha. Po smrti zakladatele firmy vedla podnik vdova Emilie Kneislová až do roku 1900, kdy vedení přebírají synové Philipp a Rudolf Kneislovi. Výroba sortimentu se rozšířila až na 70 druhů, převážně kandytů a výrobků z ovocného cukru, dražé a pečiva.

Sfinx je v současnosti nejrozšířenější značkou nečokoládových cukrovinek na domácím trhu a výrobky této značky se vyrábí právě ve stejnojmenném holešovském závodě.

Informace z webu nestle.cz

V důsledku zvyšující se poptávky po cukrovinkách a dalšího rozšiřování výroby byla v letech 1910 / 1911 postavena nová továrna u obce Všetuly u Holešova. Výhodou bylo umístění v blízkosti surovárny (již se uvažovalo o přestavbě na rafinerii cukru) a možnost napojení vlastní vlečkou na trať Kojetín – Ostrava. V neposlední řadě zdanění pro podnikatele bylo ve Všetulích výhodnější. 0d roku 1912 vede továrnu Rudolf Kneisl sám jako jediný majitel a téhož roku 1912 byla zaregistrována ochranná známka s motivem sfingy. Roku 1920 byla uvedena nová značka čokolád PEKA. Firma má více než 60 vlastních luxusních prodejen.

V roce 1935 bylo v publikaci Holešov město a okres napsáno:

K zpracování všelijakých druhů zboží se používá znamenitých surovin a pracuje se se vším hygienickým opatřením. Mimo deserty, čokoládové bonbony a čokolády v různém balení zaslouží si zmínky i kandity, fourrées, dražé, želé, fondanty atd. Veškeré uvedené druhy může nynější továrna vyráběti v libovolném množství. Heslem podniku jest: "Vždy bezvadné zboží", neboť záleží všem na tom, aby si neúmornou prací získané dobré jméno i nadále udrželi.

Za okupace pracovala továrna dál, s omezením sortimentu způsobeném příděly surovin, objevily se náhražky jako umělý med atd. Část budovy sloužila k výrobě a montáži součástek pro Wehrmacht.

Po osvobození a skončení 2. světové války byl majetek konfiskován a jmenováni národní správci Josef Tihlář a Stanislav Konečný. Počet zaměstnanců po válce stoupl na 280 (bezprostředně po válce bylo v závodu jen 165 zaměstnanců). Pro zatajení zásob surovin po německých majitelích byli odvoláni. 28. října 1946 nastupuje nový správce Ing. Antonín Vémola. Závod byl znárodněn po únoru 1948 a Československé čokoládovny, n.p. Praha jmenovaly ředitelem Antonína Höniga. Sortiment obsahoval čokoládové i nečokoládové dražé, karamely, čokoládu a kakao. Vánoční kolekce, velikonoční zboží, čokoládové krokety i figurky byly dodávány od roku 1947 i do USA, zemí Beneluxu a Velké Británie.

Původní majitelé obnovili výrobu firmy KNEISL v bavorském Geretsriedu.

Vedení firmy
Philipp Kneisl
(zakladatel, od r. 1863)
Emilie Kneislová
(vdova, do r. 1900)
Philipp a Rudolf Kneislovi
(synové, od r. 1900)
Rudolf Kneisl
(syn, od r. 1912)
Josef Tihlář a Stanislav Konečný
(národní správcové, po osvobození)
Ing. Antonín Vémola
(národní správce od r. 1946)
Antonín Hönig
(do r. 1949 za Československé čokoládovny, n.p. Praha; 1949 – Sfinx, n.p.)
Jindřich Manďák
(zpětně od r. 1950 závod Jihomoravských čokoládoven Rohatec)
Vladimír Rybička
(závod Jihomoravských čokoládoven Rohatec, r. 1950)
Jaroslav Bělík
(závod Jihomoravských čokoládoven Rohatec, od r. 1951)
František Staňka
(od r. 1953 samostatně Sfinx n.p.;
následně od r. 1958 závod Moravských čokoládoven, n.p. Olomouc
a od r. 1963 jako závod oborového podniku Československých čokoládoven Praha-Modřany)
Ing. Jaroslav Hlava
(závod oborového podniku Československých čokoládoven Praha-Modřany, od r. 1968)
Josef Polách
(závod oborového podniku Československých čokoládoven Praha-Modřany, od r. 1970)
Ing. Ladislav Sklenář
(závod oborového podniku Československých čokoládoven Praha-Modřany, od r. 1990
následně od r. 1991 součást Čokoládovny, a.s.)
Nataša Matyášová
(od r. 1999 součást Nestlé Čokoládovny, a.s.
součást Nestlé Česko, s.r.o. do r. 2008)
Ivan Hondré
(součást Nestlé Česko, s.r.o., do r. 2010)
Marco Toppino
(součást Nestlé Česko, s.r.o., do 30.6.2014)
Ing. Jan Fišer, MBA.
(součást Nestlé Česko, s.r.o., od 1.7.2014)

S platností od 1. 1. 1949 byl vytvořen národní podnik Sfinx, do něhož bylo začleněno šest závodů. Podnikové ředitelství n.p. Sfinx sídlilo ve Všetulích. V roce 1950 byl n.p. zrušen a Sfinx se stává součástí Jihomoravských čokoládoven Rohatec. Od roku 1953 nastupuje jako ředitel František Staňka a setrvá v této funkci až do roku 1968. 0d 1. 10. 1963 dochází k další reorganizaci, při které se Sfinx stává závodem oborového podniku Československých čokoládoven Praha – Modřany, zároveň byl vypracován plán generální přestavby závodu včetně nových skladů, s jejichž výstavbou se začalo v roce 1964. Pro výhodné podmínky byl Sfinx určen jako hlavní závod pro výrobu nečokoládových cukrovinek a lentilek.

V roce 1970 nastupuje jako ředitel Josef Polách za jehož působení dochází k dalším stavbám s automatizací výroby. Díky níž bylo vyrobeno 17,3 tis. tun cukrovinek proti 5 tis. tunám v roce 1963. Byly postaveny 2 haly, kotelna, údržbářské dílny a garáže. V roce 1973 byla zahájena výstavba sociální budovy propojené zaskleným mostem přímo s výrobní halou.

Plechovka na bonbony SfinxV roce 1980 dochází k modernizaci u dalšího hlavního výrobku – lentilek. Byla dovezena automatická linka z Francie. V roce 1982 byla do závodu přemístěna výroba karamel. V roce 1983 byla provedena přístavba technologické budovy, v níž byla též balírna čokoládových specialit, kroket, kočičích jazýčků, čokoládových tabuliček, které tvořily doplněk hlavní výroby kandytů, lentilek a karamel. V roce 1990 nastupuje do funkce ředitele Ing. Ladislav Sklenář.

Nová kapitola továrny Sfinx se začala psát v roce 1992, kdy došlo k privatizaci akciové společnosti Čokoládovny, a.s., jejíž součástí byl i závod Sfinx. V devadesátých letech byly dokončeny přesuny technologií, které koncentrovaly výrobu nečokoládových cukrovinek ve Sfinxu. K nejvýznamnějšímu nárůstu výroby došlo přesunutím výroby litých kandytů – BON PARI – ze závodu ORION. Současný závod Sfinx vyrábí velice pestrou paletu bonbónů – dropsy, furé, lízátka, karamely, lentilky a další dražé.

V letech 2002 – 2004 v rámci projektu restrukturalizace a posílení konkurenceschopnosti výroby byly do závodu Sfinx převedeny výrobní linky na některé želatinové a pěnové cukrovinky z bývalého závodu Maryša Rohatec. Ředitelkou do konce dubna 2008 byla paní Nataša Matyášová, od května 2008 pracoval ve funkci ředitele Ivan Hondré, jehož vystřídal Marco Toppino.

Odkazy do internetu:

Sáček na Orangenschalen in Schokolade Sáček na Peka kakao krabička kočičí jazýčky

zpět na dokumenty a odkazy

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):