Dřevozpracující průmysl v Holešově

TON (J.&J. Kohn, Kohn-Mundus, Thonet-Mundus)DřevopodnikIris – Slezák a spol.

TON (J.&J. Kohn, Kohn-Mundus, Thonet-Mundus)

V 70tých letech 19. století zakládají bratři Thonetové jednu z filiálek svého bystřického závodu v Holešově. Výhodnosti umístění podniků Thonetů si všimli Jakob Kohn a jeho pozdější společník Josef Kohn a tak v roce 1890 založili v Holešově továrnu na ohýbaný nábytek. První trakt továrny byl postaven na proti nádraží v roce 1891. Následovala stavba dalšího, druhého, traktu v letech 1902 – 1905 a protože poptávka byla velká došlo k stavbě třetího traktu. Všechny byly propojeny mosty. Před první světovou válkou pracovalo v závodě přes 1200 lidí. K tomu měl závod několik filiálek v okolních vesnicích. V roce 1914 dochází ke spojení firmy J.&J. Kohn něm s firmou Mundus něm a k změně názvu na Kohn & Mundus a.s. a v roce 1922 se tato firma spojila pro hospodářské problémy s firmou Thonet do firmy Thonet-Mundus, spojené čsl. továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akc. spol., Bystřice p/H. Vzniklý mezinárodní koncern fungoval do roku 1940.

Při velkých požárech v letech 1925 a 1927 lehla popelem ohýbárna, lisovna, hladírna i sušárna. 28. listopadu 1929 vyhořel první i druhý trakt. Třetí trakt zůstal. K němu byla postavena na místě dřívějšího druhého traktu nová moderní budova. Na počátku třicátých let byla výroba v závodu z důvodu krize zastavena. Fungovala jen loupárna a lisovna. Mezi dvěma světovými válkami bylo v akciové společnosti Thonet-Mundus těžiště dělnického hnutí a byly odtud organizovány stávky. Během 2. světové války byla omezena civilní výroba a část provozu přeorientována na výrobu válečnou (bedničky na granáty, palubní desky do letadel, pažby pro pušky a nábytek pro armádu). Řízení až do konce druhé světové války převzal správce jmenovaný říšským protektorem. V posledních dnech války spadlo několik bomb sovětských letců i do areálu závodu, kde zasáhly skladiště, lisovnu a kotelnu. Po osvobození byl v závodě umístěn dělostřelecký pluk čs armády, který jej opustil 15. května 1945, kdy se mohlo započít s opravami.

Do května 1946 byly závody Thonet-Mundus řízeny národní správou z Prahy. V květnu 1946 došlo k znárodnění dle výměru ministerstva průmyslu č.j. 1200 ze dne 7. března 1946, kdy byl ustanoven samostatný n.p. Thonet Holešov. Do n.p. Thonet Bystřice p/H. byly po únoru 1948 postupně začleněny vedle závodu 02 Holešov i místní továrny IRIS – bratři Slezákové a spol., Tusculum-Válek a Šér, Josef Schrott, výroba rakví a firma DRANT. Časem byly některé z těchto provozů opět vyčleněny a zůstal jen provoz IRIS (pobočný provoz závodu 02) a provozy ve Fryštáku Jadrníček a Pekárek. V letech 1947 – 48 byla rozšířena výroba dýh a tvarových překližek. K 1. lednu 1953 vznikl z národního podniku Thonet Bystřice samostatný n.p. Thonet Holešov. Již 16. března 1955 výměrem ministerstva lesů a dřevařského průmyslu byl ke dni 31. března 1955 zrušen národní podnik Thonet v Holešově a stal se závodem 02 n.p. Thonet v Bystřici p/H. S tím došlo i k změně názvu na TON n.p. Bystřice p/H. Ke dni 1. dubna 1958 dochází, dle rozhodnutí ministryně spotřebního průmyslu z 19. března 1958, k podřízení TONu, národního podniku Bystřice pod Hostýnem Sdružení podniků nábytkářského průmyslu se sídlem v Brně (SPNP Brno). Později to byl Nábytkářský průmysl, oborové ředitelství Brno a nakonec Nábytkářský průmysl, generální ředitelství Brno (do roku 1988).

V roce 1951 vyhořela kotelna a proto byla v letech 1952 – 53 vybudována nová za veřejnou komunikací. V kotelně se spalovalo méně kvalitní palivo – hnědouhelný mour. Z tohoto důvodu byl postaven 63 metrů vysoký komín.Poslední velký požár v TONu vypukl v březnu 1978 v lakovně židlí. Rozšířil se do starší části hlavní výrobního objektu. Zničena byla asi třetina výrobní kapacity závodu na výrobu židlí. V následujících třech letech byl na místě zbouraného výrobního traktu postaven nový čtyřpodlažní výrobní objekt navazující na zachovalou část. V letech 1986 – 88 byla postavena nová závodní kuchyně a jídelna v prostorách vedle kotelny směrem k letišti (nyní provozovna Josef Pospíšil). Od 1.1.1989 se stal národní podnik s.p. TON, továrny na ohýbaný nábytek, Bystřice pod Hostýnem.

Od roku 1994 TON figuruje již jako akciová společnost. V roce 2007 bylo rozhodnuto, že firma soustředí veškerou výrobu židlí do moderního hlavního závodu v Bystřici pod Hostýnem. Závod v Holešově, kde se vyráběla asi desetina celkové produkce židlí, tak ve postupně opustilo zhruba 160 lidí. V roce 2014 se části prostorů závodu snaží realitní kanceláře nabídnout k pronájmu. Závod TON Holešov dodával překližky pro celou Českou republiku a od založení vyráběl převážně sedací nábytek.


Dřevopodnik

Vznikl usnesením KNV Gottwaldov v roce 1958 jako KPMP. Dřevopodnik začínal s 20 provozovnami většinou řemeslného charakteru, z nichž pouze 4 byly v Holešově, ale tvořily jádro společnosti. Po územní reorganizaci (9.4.1960) bylo rozhodváno zda zůstane krajským podnikem s rozšířením o kameníky, klempíře, výrobu prádla apod., nebo bude okresním podnikem se specializací na dřevařské výrobky. S účinností od 1.7.1960 se tak stal OPMP. Klesl počet provozoven a pracovníků. Koncem roku 1961 byla vyzkoušena výroba z vrstveného dřeva (dřevolaminátu). Jež se posléze stala specialitou holešovského Dřevopodniku. Nábytek z Holešova byl často používán ve veřejných budovách a zařízeních (hotely, divadla i budova tehdejšího Federálního shromáždění nebo mnohá naše velvyslanectví).

V roce 1975 byla zahájena výstavba nového závodu v Holešově – Všetulích, kam se postupně sestěhovaly stávající provozovny. Nový areál měl nesrovnatelně lepší podmínky než dřívější provozovny. Prostornou výrobní halu a vedlejších provozů s odsávacím zařízením dřevěného prachu a pilin, dostatečné prostory skladů.

Od roku 1988 se stal Dřevopodnik státním podnikem s předmětem činnosti: výroba a oprava dřevěného a čalouněného nábytku, zařizování interiérů pro občany a organizace, vypracování návrhů včetně dokumentace na vybavení interiérů pro občany a organizace, atd. Na základě rozhodnutí o privatizaci Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 20.4.1994 dochází k převedení majetku st. podniku na Fond národního majetku ČR a na základě souhlasu finančního úřadu v Holešově dochází ke zrušení st. podniku bez likvidace. Nástupcem byla DŘEVOPODNIK – KONER akciová společnost, která již měla předmětem činnosti pouze truhlářství, podlahářství a rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 13.3.2000 se nachází v konkurzu. Zřejmě nejznámějším výrobkem tohoto závodu byla obývací stěna, která je dnes velmi ceněna.


Iris – Slezák a spol.

Iris - Slezák a spol. (účet)Továrna na nábytek, dřevěné podešve s podpatky a parketárna.

Počátek firmy je zapsán v roce 1926, kdy Jan Slezák koupil dílny firmy Balajka, jež se zabývala výrobou kočárů. Firma se nacházela na ulici Palackého na pozemcích v místech dnešního Penny marketu. Společníkem Jana se stal bratr Václav, který se počátkem dvacátých let vrátil z Ruska a Malé Asie, kde byl zaměstnán na obchodně zastupitelských úřadech vlády. Na začátku třicátých let vstoupil do podniku třetí bratr jako dílovedoucí. Zůstal však jen tichým společníkem.

Výrobu začali s produkcí dřevěných podpatků pro firmu Baťa, postavili parní pilu a zřídili parketárnu. V třicátých letech se výroba přeorientovala z podpatků na výrobu bytového nábytku, protože firma Baťa přestala mít o podpatky zájem. Nejdříve se jednalo o sériovou výrobu, později i zakázkovou. Podnik se dále rozrůstal a nabíral nové zaměstnance. Během okupace firma vyráběla skříňky na šaty a od roku 1943 i sáňky.

Odbyt majitelé zajišťovali prostřednictvím vlastních prodejen v Holešově, Kroměříži, Zlíně a Otrokovicích.

Po válce byla firma znárodněna podle vyhlášky ze dne 24.června 1948. Znárodněný majetek zestátněním byl ke dni 1.ledna 1948 začleněn k Thonet, závody na ohýbaný nábytek, národní podnik, Bystřice pod Hostýnem dle vyhl. 1364/Ú.I. částka 126 ze dne 4. července 1948. Výrobní program se rychle změnil a během roku 1949 přešel na výrobu divadelních křesel, dětských sedaček a stolků, později i jiného sedacího nábytku.

Podnik byl navrácen potomkům původních vlastníků dle dohody o vydání věci ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (uzavřena 4. března 1992 mezi vydávajícím TON státní podnik Bystřice pod Hostýnem a deseti oprávněnými příjemci zastoupenými panem Leonem Slezákem).

Polovina továrny byla zbořena a na jejím místě vyrostl supermarket PLUS – DISCONT s parkovištěm (nyní Penny Market). V roce 2007 došlo k zbourání dalších budov v areálu bývalé Irisovky.

TON (J.&J. Kohn, Kohn-Mundus, Thonet-Mundus)DřevopodnikIris – Slezák a spol.

Zdroje informací:

  • Historie průmyslu v Holešově, vydal MěÚ Holešov (1994), autor: Ing. A. Vémola
  • Diplomová práce, Historie firmy Ton v Bystřici pod Hostýnem (1946-1991), autor: Mgr. Dagmar Kotoučková
  • Holešov město a okres; Redakce: Metoděj Dobiáš, Pavel Štěpánek, Vladislav Zlámal; vydala Národohospodářská propagace Československa Praha, Brno, Bratislava 1935.
  • Internet – rejstrik.penize.cz, www.ton.eu, www.wikipedia.cz, kronika města Holešova – rok 2007
  • Foto: Obývací stěna, zdroj: Jiří Mrázek, www.nanovo.cz

zpět na dokumenty a odkazy

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2024

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):