2. května 2015 – Polní výstava zbraní a vojenské techniky (16,4 °C)

Prezentace Klubu vojenské historie Hraničářského pluku 19 a Československého spolku 4. prapor „úderný“ v rámci Cesty vítězství – Směr Praha! u příležitosti 70. výročí osvobození města Holešova.

Program:

 • 15:00
  Příjezd hlavní části jednotek. Komentovaná výstava pěchotních zbraní, kulometů, protitankových pušek a dělostřelectva 1. čs. armádního sboru.
  Výstava vojenské techniky (průzkumný pancéřovaný automobil M3A1 White Scout, nákladní automobily Dodge, Willis Jeep aj.
  Ukázka výcviku činnosti obsluhy kulometu, protitankové pušky, minometu a divizního kanonu ZIS-3
  Ukázka pořadové přípravy, cviků s puškou a ukázka polního výcviku
 • 17:30
  Slavnostní nástup jednotek a pochod městem po trase Zámecká, Holajka, Hankeho, Přerovská, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtra a návrat zpět do zámecké zahradyzpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2024

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):