Palackého ulice

Jedná se o nejživější ulici města. Vybíhá z náměstí na západ směrem na Hulín (Kroměříž). Dříve pojmenovaná Palackého třída a ještě dříve Kroměřížská (do roku 1898). Tudy procházela v minulosti pro město důležitá obchodní cesta z Kroměříže do Polska. Na mapě hledejte zde (u jednotlivých částí jsou odkazy na fotomapy).

Pohled od gymnázia směrem k náměstí

Asi nejfotografovanější část ulice i celého města, samozřejmě až po zámku ;-). Na první pohlednici je zobrazena část území, kde ještě nestála a nyní stojí budova gymnázia. Na mapě.

Stejná část ulice, ale focená opačným směrem (ke gymnáziu). Na mapě.

Křižovatka s Nerudovou a Grohovou ul.

Pohlednice ukazují budovy směrem ke křižovatce s ulicí Plačkov, převážně jde vidět khihkupectví a papírnictví pana Balatky a prodejnu cukrovinek fy. Kneisl.
Grohova ulice – od roku 1926 se jmenovala Súhrady, následně Hřbitovní (do roku 1972). Po zrušení hřbitova v roce 1856 v dnešních Smetanových sadech, zůstala zachovaná kaple, jsem byl přemístěn městský hřbitov (tehdy Souhrady).
Nerudova ulice – do roku 1926 pojmenovaná Ztracená.
Tato křižovatka je na mapě.

Křižovatka s Plačkovem

Pohledy většinou zachycují Sokolský dům nebo cestu směrem k náměstí (kostel, prodejnu Radio, již neexistující Charbutovu cukrárnu atd.).
Plačkov – tato část byla zemědělským předměstím Holešova. Podle pověsti se zde usadili lidé odněkud ze Zdražilovska. Jejich obec byla pronásledována pohromami a proto ji s pláčem opustili a usadili se právě za hradbami města. Plačkov je také spojen s holešovským obrem
Josefem Drásalem, který zde žil. Na mapě.

zpět na rozcestník pohlednic

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):