Památky Holešova

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel postaven podle projektu italského architekta Filiberta Luchese na konci 17. století. Jde o trojlodní barkoní stavbu s jednou věží. Kromě hlavního oltáře se uvnitř nachází i deset vedlejších oltářů v bočních lodích. Vnitřní výzdobu převážně provedl sochař a štukatér Jan Jiří Schauberger. Ve věži kostela jsou dva zvony, sv. Jakub (1596) a sv. Václav (1597). K epištolní straně presbytáře je přistavěna Černá kaple (1748). Má dva oltáře, Očistcový a Smrtelných úzkostí, postavené proti sobě. Slouží jako hrobka rodů Rottalů a Vrbnů. Více informací zde.

Židovské památky

Šachova synagoga (1560) patří mezi nejvýznamnější památky v celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala a dodnes, bývá označována dokonce jako světový unikát. Díky existenci Nové synagogy (1893 – 1942, video) přestála i 2. světovou válku, protože byla používána jako skladiště. Jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelného obdélníkové tvaru o třech podlažích: předsálí, ženská galerie a talmudská škola. V galerii a škole je dnes expozice Židé a Morava. Nedaleký židovský hřbitov s přibližně 1500 náhrobky včetně vzácných složených ze dvou desek do štítu. Nejvzácnější hrobkou je hrob Sabbataje ha-Kohena ang (1621 – 1663) – Šáchův náhrobek.
V obřadní místnosti se nachází muzeum místní židovské čtvrti. Více informací o židovském městě zde.

zpět na rozcestník pohlednic

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):