Svoz odpadů – vánoční čas 2012 vs zvýšení ceny

Město Holešov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tím dojde od ledna 2013, mimo jiných úprav, k zvýšení poplatku za osobu a rok na 696 korun (možné maximum je 705 korun). Jelikož je zvýšení opravdu extrémní a to o 200 korun, tak o něm informovala mnohá média (např.: Události v regionech, Deník: Holešov zvýší cenu za svoz odpadu o 200 Kč).

Drobná vizitka kvalitních služeb, které se při zvýšení poplatků určitě pozvednou na vyšší a tedy “standardní” úroveň. Třeba každá platící jednotka obdrží vak na tříděný odpad a odpad bude vyvážen v takových termínech, aby odpadové nádoby doslova nepřetékaly (byl problém vyvézt odpad v pátek?).

Použijeme-li slova starosty, musíme zcela upřímně dodat. Z tohoto opatření nemáme vůbec žádnou radost!
Zvláště podíváme-li se na více jak týden nevyvezený odpad v období svátků!

Máte pěkně odvezený odpad? Pošlete fotku, datum a jméno ulice na info@zholesova.cz.

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2019

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):