Časosběrné a jiné fotky: To bolí

14. srpna 2015 – Vyschlé koryto řeky Rusavy (33,2 °C)

Hotel Slavia, dům č.p. 23

Tam, kde stával hotel Slavia, býval vždy hostinský dům. V roce 1710 jej vlastnil Jan Šmel, mlynář v barokním mlýně. V roce 1800 patřil hotel, tenkrát se jmenoval “Zlatý kříž”, nejzámožnějším rodům v Holešově a to Auvratům a Jakšikům. V roce 1841 mění hostinec opět své jméno na “U císaře Rakouského” a v polovině 20. století je to hotel “U Lípy svobody”.

Krutilův dům, bývalá bratrská škola

V novém vydání Holešovska se objevila poněkud šokující zpráva a to, že byl zbourán nejstarší dům Holešova stojící na nám. Sv. Anny č.p. 180. Jednalo se o nejstarší exteriérově i interiérově zachovalý dům v Holešově s renesančním jádrem. Původní českobratrskou faru a školu ze 16. století.
Nutná kompletní rekonstrukce objektu při zachování, případně obnovení jeho historické podoby a to ve všech částech – statika objektu, nosné zdi, fasáda, interiéry, kamenické prvky, krovy a střecha, komíny.

Svoz odpadů – vánoční čas 2012 vs zvýšení ceny

Město Holešov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tím dojde od ledna 2013, mimo jiných úprav, k zvýšení poplatku za osobu a rok na 696 korun (možné maximum 705 korun). Jelikož je zvýšení tohoto poplatku opravdu extrémní a to o 200 korun, tak o něm informovala mnohá média.

Cukrovar Všetuly

Na místě zrušeného cukrovaru Všetuly vznikají nové stavby a ty lze sledovat například na foto mapách seznamu a centra. Časem zmizel starý komín, opravila se budova s novou restaurací, postavila se nová budova fy ElkoEP a fy Vondřejc a vyhořela budova BM Plus …

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2019

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):