Časosběrné a jiné fotky: Časosběr

Hotel Slavia, dům č.p. 23

Tam, kde stával hotel Slavia, býval vždy hostinský dům. V roce 1710 jej vlastnil Jan Šmel, mlynář v barokním mlýně. V roce 1800 patřil hotel, tenkrát se jmenoval “Zlatý kříž”, nejzámožnějším rodům v Holešově a to Auvratům a Jakšikům. V roce 1841 mění hostinec opět své jméno na “U císaře Rakouského” a v polovině 20. století je to hotel “U Lípy svobody”.

Holešov 1971/1972

Pár fotek Holešova z přelomu let 1969 a 1970, máte-li někdo přesnější datování, neváhejte napsat. Zámek Holešov, náměstí Klementa Gottwalda (nynější Dr. E. Beneše), II. ZŠ, kostel Sv. Anny a náměstí Míru.

Nové parkoviště za kinem Svět

Pro vznik parkoviště bylo nutné pořízení budovy klubu stolního tenisu, který byl přemístěn do prázdných prostor po bývalé Střední odborné škole v Pivovarské ulici. Následná demolice budovy a úprava veřejného prostranství tak, aby zde vznikla nová parkovací místa. Celý prostor by měl být oddělen od okolí nízkou keřovitou zelení. Demolice byla zahájena v červenci 2014, […]

Jihovýchodní obchvat města Holešova

Projektové práce jihovýchodního obchvatu Holešova (II/490) začaly v roce 2004. Práce na stavbě se rozběhly v květnu roku 2012 (podpis smluv 3. května 2012). Obchvat propojuje silnice II/490 na kruhovém objezdu u Martinic, protíná silnice na Přílepy a Žopy a napojuje se před Dobroticemi na silnici II/438 směřující do Bystřice pod Hostýnem. S napojením na […]

Krutilův dům, bývalá bratrská škola

V novém vydání Holešovska se objevila poněkud šokující zpráva a to, že byl zbourán nejstarší dům Holešova stojící na nám. Sv. Anny č.p. 180. Jednalo se o nejstarší exteriérově i interiérově zachovalý dům v Holešově s renesančním jádrem. Původní českobratrskou faru a školu ze 16. století.
Nutná kompletní rekonstrukce objektu při zachování, případně obnovení jeho historické podoby a to ve všech částech – statika objektu, nosné zdi, fasáda, interiéry, kamenické prvky, krovy a střecha, komíny.

Mizející Školní ulice – 2007 až 2010

Dělnická kolonie ve Školní ulici postavená na přelomu 19. a 20. století ustupuje nové výstavbě. Do konce roku 2009 zmizela část k Novosadům a od října roku 2010 začíná bourání části blíže k nádraží. Původní obyvatelé mají nové bydlení na ulici Bořenovské.

Dlažánky 343/7

Ulice Dlažánky – můžeme předpokládat, že to byla kdysi okrajová městská ulice ve vnitřním městě jakžtakž vydlážděna. Její původní název zněl „Dlažínky”. V časosběru je pomalý rozpad domu číslo 343/7.

Cukrovar Všetuly

Na místě zrušeného cukrovaru Všetuly vznikají nové stavby a ty lze sledovat například na foto mapách seznamu a centra. Časem zmizel starý komín, opravila se budova s novou restaurací, postavila se nová budova fy ElkoEP a fy Vondřejc a vyhořela budova BM Plus …

Povodně červenec 1997

V červenci roku 1997 zaskočily Moravu velké povodně. Nevyhnuly se ani Holešovu i když ten je velice dobře chráněn (vysoký břeh) a proto bylo zatopeno jen pár domů na rozdíl od jiných obcí.

Kráčiny – říjen 2004 až červen 2006

Jedinečná možnost sledovat proměnu jednoho prostoru v delším časovém horizontu. Začínáme stavem v roce 2004 a končíme po mnoha změnách v létě roku 2006. Fotky jsou v náhledech a klikáním se dají zvětšit. Případně postupně projít.

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2019

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):