Nové parkoviště za kinem Svět

Pro vznik parkoviště bylo nutné pořízení budovy klubu stolního tenisu, který byl přemístěn do prázdných prostor po bývalé Střední odborné škole v Pivovarské ulici. Následná demolice budovy a úprava veřejného prostranství tak, aby zde vznikla nová parkovací místa. Celý prostor by měl být oddělen od okolí nízkou keřovitou zelení.

Demolice byla zahájena v červenci 2014, v srpnu se prováděla úprava terénu budoucího parkoviště.

Historie budovy Herny stolního tenisu (dřívější orlovna)

Budova postavena v roce 1914 jako součást spolkového domu Katolického spolku Sušil – Central. Sdružovaly se zde všechny katolické kulturně vzdělávací a sportovní organizace. Dle žádosti měla tato budova sloužit jako kinosál. Ten byl později vybudován ve velkém sále Centralu. Samotný objekt byl upraven na orelskou tělocvičnu s navazující šatnou a skladištěm (zbořeno dříve).

Zdroj informací:

  • Foto: Ladislav Drábek
  • Informace: Holešovsko 8/2014; Na rozloučenou s holešovskou orlovnou (Ing. F. Rafaja); Město Holešov
  • Informace: internet
zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2019

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):