Krutilův dům, bývalá bratrská škola

V novém vydání Holešovska se objevila poněkud šokující zpráva a to, že byl zbourán nejstarší dům Holešova stojící na nám. Sv. Anny č.p. 180. Jednalo se o nejstarší exteriérově i interiérově zachovalý dům v Holešově s renesančním jádrem. Původní českobratrskou faru a školu ze 16. století.

Podle programu regenarace městské památkové zóny s adekvátními interiéry, fasádou a střechou vč. stavebních detailů (pískovcové portálky, vstup do podzemní chodby v suterénu apod.). Nutná kompletní rekonstrukce objektu při zachování, případně obnovení jeho historické podoby a to ve všech částech – statika objektu, nosné zdi, fasáda, interiéry, kamenické prvky, krovy a střecha, komíny.

Asi málokdo čekal až tak velkou rekonstrukci, při které by dům zmizel do základů :-(.

Odkazy do internetu:

7. září 2013 – podoba proti původní stavbě

9. listopadu 2014 – podoba proti původní stavbě

zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2020

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):